อนุทิน #113191

"กตัญญูเป็นการแสดงออกของจิตใจอันสูงส่งและประเสริฐ" ...ภาษิตจีน...
เขียน:

ความเห็น (0)