อนุทิน 113191 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

"กตัญญูเป็นการแสดงออกของจิตใจอันสูงส่งและประเสริฐ" ...ภาษิตจีน...
  เขียน:  

ความเห็น (0)