อนุทิน 113191 - พัดศรีเรือง

"กตัญญูเป็นการแสดงออกของจิตใจอันสูงส่งและประเสริฐ" ...ภาษิตจีน...
เขียน 02 Sep 2012 @ 23:01 ()


ความเห็น (0)