อนุทิน 113190 - พัดศรีเรือง

. “กุหลาบที่ไร้หนามในโลกนี้มีเพียงสิ่งเดียว คือ มิตรภาพ” …โกวเล้ง…

เขียน 02 Sep 2012 @ 23:01 ()


ความเห็น (0)