อนุทิน 113185 - พัดศรีเรือง

"พูดความจริงแค่ครึ่งเดียว ก็คือการโกหกทั้งหมด" ...ภาษิตชาวยิว...
เขียน 02 Sep 2012 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)