อนุทิน 113183 - พัดศรีเรือง

ปลูกหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวได้หนึ่งครั้งคือธัญพืช ปลูกหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวได้สิบครั้งคือต้นไม้ผล สร้างหนึ่งครั้งได้ผลประโยชน์ร้อยครั้งคือคน

เขียน 02 Sep 2012 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)