อนุทิน 113181 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

“การเดินทางแม้ไกลหมื่นลี้ก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอ” เล่าจื้อ นักปรัชญาชาวจีน
  เขียน:  

ความเห็น (0)