อนุทิน 113181 - พัดศรีเรือง

“การเดินทางแม้ไกลหมื่นลี้ก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอ” เล่าจื้อ นักปรัชญาชาวจีน
เขียน 02 Sep 2012 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)