อนุทิน 113176 - พัดศรีเรือง

“ผู้มีอำนาจปกครองสูงสุดในแผ่นดิน รู้จักเลือกคนดีไว้ใช้ ย่อมเจริญรุ่งเรือง ใครที่ใช้คนดีไม่ได้ ย่อมพินาศฉิบหาย” ซุนวู

เขียน 02 Sep 2012 @ 22:01 ()


ความเห็น (0)