อนุทิน 113176 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

"ผู้มีอำนาจปกครองสูงสุดในแผ่นดิน รู้จักเลือกคนดีไว้ใช้ ย่อมเจริญรุ่งเรือง ใครที่ใช้คนดีไม่ได้ ย่อมพินาศฉิบหาย" ซุนวู
  เขียน:  

ความเห็น (0)