อนุทิน 113175 - อักขณิช

อักขณิช

ศรัทธาหรือเชื่อแล้วมีความสุข บางที...ก็อาจจะดีกว่าทุกข์เพราะเหตุผล

เขียน 02 Sep 2012 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)