อนุทิน #113148

  ติดต่อ

นั่งวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามที่เจอคือ ครูส่วนใหญ่รู้ว่าสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอนอย่างไรและอยากสอนแบบนั่น เพียงแต่สภาพจริงที่เป็นอยู่คือยังสอนเหมือนเดิม แต่ถ้าโจทย์เกี่ยวกับการบูรณาการ อันนี้เหมือนกับว่ายังไกลตัวครูมากทั้งความเข้าใจและการนำไปใช้ วิ่งต่อไปการศึกษาไทย คิดอะไรไม่ออกแจกแทปเล็ตไปก่อน ฮิฮิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)