อนุทิน #113138

"สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
 แต่มีคนเอาไปไว้ไกลเสียที่บนฟ้า และใต้บาดาล"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ทำไมอาจารย?หนุ่มจึงสนใจธรรมะคะ