อนุทิน #113116

| อนุทิน ... ๓๑๔๗ |

"วิกฤติการศึกษาตกไปอยู่กับเด็กไทย"

บันทึกจากหน้าหนังสือพิมพ์

บันทึก ... "เด็กไทยไอคิวต่ำกว่าพม่า" และ "๕ ล้านคนหายจากโรงเรียน"

เขียน:

ความเห็น (0)