อนุทิน 113101 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

ประชุมปฏิบัติการ เน้นผู้เรียนท่ีสำคัญ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า. กิจกรรมแรก. ความหมายการเรียนรู้ที่เน้นผู้สำคัญ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ความหมายและความสำคัญ การเรียนรู้. การจัดการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้