อนุทิน 113100 - นีโอ..เบเกอรี่

ประชุมปฏิบัติการ เน้นผู้เรียนท่ีสำคัญ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า. กิจกรรมแรก. ความหมายการเรียนรู้ที่เน้นผู้สำคัญ

เขียน 01 Sep 2012 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)