อนุทิน 113086 - krutoiting

krutoiting

เช้าไปจัดกิจกรรมที่สถาบันเทคโนฯสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นน้องๆช่างกล การตลาดและการพาณิชย์ 100 คน ไม่รวมครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ถ่ายทำวิดีโอของรพ. ทุกคนน่ารักมากเลย เราจัดกิจกรรมในนามของรพ.สมุทรสาคร ในประเด็นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และน้องแหม่มอรชร อ่อนโอภาสได้รับหัวข้อให้พูดและจัดกิจกรรมที่เขาให้โจทย์มาคือเรื่องเพศ ฉันรับหน้าที่ผู้ร่วมนำกิจกรรม และกิจกรรมที่นำมาใช้คือกิจกรรมปมมนุษย์ ซึ่งปรับเนื้อหาสะท้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ การนำเข้าสู่กระบวนการคือให้ทุกคนนั่งบนเก้าอี้ที่เด็กๆช่วยกันตั้งวง และเราเริ่มจากการกระตุกความคิดเรื่องลมหายใจ เด็กๆฝึกหายใจแบบโยคะ ความความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านการหายใจแบบโยคะไปแล้ว 3 ครั้ง ฝึกหายใจเพื่อให้จิตนิ่งด้วยลมหายใจเข้าและออกช้าๆ หรืออาณาปานสติ แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ลมหายใจผ่านเข้าไปและผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆและเบาๆ โยงความคิดลมหายใจจากครรภ์มารดาสู่ลูกน้อยในครรภ์ ด้วยจินตนาการให้น้อมใจรำลึกถึงสภาพของทารกในครรภ์ 9 เดือนที่แม่อุ้มท้องมาด้วยความยากลำบากจนณ เวลานี้ ทุกคนเติบโตเป็นหนุ่มสาวมีอาการครบ 32 (แล้วก็อดนึกน้องๆช่างกลไม่ได้ คงต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะนึกถึงสภาพของแม่แต่พวกเขามีความพยายามสูงมากสังเกตจากสีหน้าที่สงบ และความตั้งใจร่วมกิจกรรม แต่ก็รู้สึกเบาใจเนื่องจากน้องๆได้เคยผ่านกิจกรรมพุทธบุตรกันมาแล้ว ในกิจกรรมพุ ทธบุตร พระคุณเจ้าผู้เป็นวิทยากรท่านจะนำวิดีโอที่ถ่ายให้เห็นความทุกข์ความเจ็บปวดของแม่ในช่วงการคลอดบุตรมาให้เรียนรู้) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนพนมมือรพำลึกถึงพระคุณแม่ของตนเองและกราบแม่ในใจ แล้วจึงแจ้งกติกา มารยาทในการร่วมกิจกรรม และถือปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด เด็กๆทำได้ดีมากแต่ไม่วายจะมีน้องคนหนึ่ง หลุดกติกา ซึ่งก็เป็นารดีเราจึงกลายเป็นหยิบสิ่งที่หลุดนั้นมาใช้เป็นในเกมทันที ทำให้บรรยายกาศเป็นกันเองมากขึ้นเด็กๆให้ความร่วมมือดีมากๆ พวกเขาพากันสงสัย และหวั่นใจการเดินตามฉัน และทำตามและเริ่มโกลาหลเมื่อฉันปล่อยให้พวกเขาใช้ความพยายามร่วมกันที่จะแก้ปมที่มัดนี้ออก และไม่นานเมื่อพวกเขากลับออกมาอยุ่ในสภาพเดิมเสียงร้องฮือฮาดังขึ้น มันสร้างความแปลกใจให้พวกเขาได้ดีมาก พวกเขาต่างสะท้อนความรู้สึก ความคิดที่เกิดขึ้นขณะกิจกรรมดำเนินอยู่ และสิ้นสุดและฉันได้ข้อคิดจากพวกโดยตั้งโจทย์ให้พวกเขาคิดว่า

ขณะที่คิดแก้มีความคิดความรู้กอะไรเกิดขึ้นบ้าง และได้แก้ปัญหาอย่างไร ทำไมจึงทำเช่นนั้น คิดว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตัดสินใจออกไปอย่างนั้น จะนำแนวคิดที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

สิ่งที่เพิ่มเติมหลังจากทุกคนมีคำตอบของตนเองแล้วคือเรื่องความคิดจรที่แทรกเข้ามาในความคิดและเรามักทำตามความคิดจร จนลืมความตั้งใจเดิม

ต่อจากนั้นให้น้องๆจับคู่โดยวิธีนับ 1-2ไปเรื่อยๆก็ฮาซะแล้ว จุดประสงค์ของการให้จับคู่ เพื่อให้เป็นผู้ถามและตอบให้กันและกัน

น้องแหม่มอรชร เข้ามาดำเนินการต่อด้วยการให้โจทย์ โดยให้ทุกคนตั้งคำถามเรื่องเพศที่ตนเองสงสัย อยากรู้ มาคนละ 5 ข้อ โดยเขียนลงในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้แลกเปลี่ยนกันตอบ พร้อมจดบันทึกลงไปด้วย  และจบลงด้วยการสรุปคำถามยอดฮิต และคำตอบของเด็กๆอีกครั้ง เราให้พวกเขาประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้บอกด้วยว่าเขาได้อะไร และสิ่งนั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อชีวิตเขา

เรานำคำถามตำตอบทั้งหมดของทุกคนกลับรพ.และทำการวิเคราะห์คำถามคำตอบเพื่อมองหาประเด็นต่อยอด และเราพบว่าปัญหายอดฮิตของกลุ่มวัยรุ่นที่นี่คือ เรื่องเจ็ดหน้า เจ็ดหลัง เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีรอบเดือน เรื่องการใช้ยากินหลังมีเพศสัมพันธ์ และผลข้างเคียงของยา ปัญหาเรื่องสิวฝ้าไม่มี ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวไม่มี ฮามาก อาจเป็นพราะพวกเขาโตในระดับอนุปริญญากันแล้ว มีปัญหาอีกหลายประเด็นที่เราคาดว่าจะเหมือนกันระหว่างเด็กเทคนิดกับเด็กม.6 ในรร.ประจำจังหวัดเรารับรู้ว่าเขาคิดไม่เหมือนกัน และมีทัศนคติในเรื่องการเลือกกิ๊ก เลือกแฟนที่ค่อนข้างจะต่างกัน อาจเป็นเพราะวิถีชีวิต และกิจกรรมในการเรียนของพวกเขาต่างกัน รวมทั้งสภาพครอบครัวและสังคมก็อาจแตกต่างกัน ทักษะชีวิตของพวกเขาจึงแตกต่างกัน   หมดชั่วโมงของเราแล้วเราจึงกลับมากินข้าวปิ่นโตที่รพ.

เขียน 01 Sep 2012 @ 00:48 () แก้ไข 01 Sep 2012 @ 21:17, ()


ความเห็น (0)