อนุทิน 113069 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

แนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางรอดทั้งในระดับจุลภาค และ มหัพภาค ของโลก ที่สมบูรณ์

 

ภูมิปัญญา แห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นภูมิปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฐิ และมีอยู่ในทุกศาสตร์ ทุกด้าน ทุกสาขา มิใช่ เฉพาะเพียง ด้านเศรษฐกิจ ตามที่นักวิชาการทุนนิยมสามานย์ตีความ โดย ภาษาแบบตื้น ๆ เท่านั้น

 

ยิ่งหากบรรดา เหล่านักวิชาการทุกด้าน ทุกสาขา ตั้งใจ สั่งสมสัมมาปัญญา ชัดในสัมมาทิฐิ โดย มีพื้นฐานการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการลดละกิเลส มาอย่างดี ย่อมจะสามารถเข้าใจ เข้าถึง อย่างลึกซึ้ง ต่อแนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียง

 

แนวพระราชดำริ ฯ เศรษฐกิจพอเพียง จึงคือ ทางรอดทั้งในระดับจุลภาค และ มหัพภาค โดยจริง ของโลก ที่สมบูรณ์ ที่ผ่านการพิสูจน์จนเกิดรูปธรรมแล้ว ในหลายพื้นที่...

 

เศรษฐกิจพอเพียง www.youtube.com/watch?v=8jjZ4qnfwtk

ตามรอยพ่อ www.youtube.com/watch?v=G_VCspibLDY&feature=related

เขียน 31 Aug 2012 @ 15:30 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 15:30, ()


ความเห็น (0)