อนุทิน 113062 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

     วานนี้ (๓๐ สิงหาคม ๕๕) นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นบอกว่ามาจากคณะแพทย์ ได้มาสัมภาษณ์เรื่องของวัดศรีโคมคำ พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณีสำคัญของวัด อันเนื่องมาจากได้เรียนใน"รายวิชาพะเยาศึกษา" ซึ่งเป็นวิชาบังคับของทุกคณะที่ต้องเรียน

     นับว่าเป็นการปลูกฝังแนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างดียิ่ง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)