อนุทิน 113057 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ความเสื่อมโทรมทางจิตใจ ความห่างไกลจากศีลธรรม นำไปสู่ปัญหาวิกฤติทางสังคมเต็มรูปแบบ การแก้ไขไม่ใช่ผลักภาระต้นทุนของปัญหาไปในภายภาคหน้าให้กับคนรุ่นต่อไป ในการใช้กฎหมาย ข้อบังคับ ทางสังคมอย่างเข้มข้นและเบ็ดเสร็จ หากแต่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารตั้งต้นที่ถูกคิดค้นและผลิตไว้เป็นหัวเชื้อให้แล้วโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือ “พรหมวิหาร ๔” ที่ต้องเริ่ม สร้างภูมิคุ้มกันจากรากฐานของครอบครัว...


 

      “สารตั้งต้นคือ พรหมวิหาร ๔ ที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีไว้เพื่อใช้ในการรักษาทุกข์ - โลก” 


เขียน 31 Aug 2012 @ 11:12 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 11:27, ()


ความเห็น (0)