อนุทิน 113050 - ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เกิดข้อขัดข้องไม่สามารถเพิ่มบันทึกได้. ระบบมีปัญหา ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ จึงไม่สามารถขึ้นบันทึกเรื่องใหม่เพิมขึ้นได้ ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด รอการแก้ไขอยู่ครับ

เขียน 31 Aug 2012 @ 10:20 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 11:29, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นเหมือนกันเลยค่ะ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอโทษที่พึ่งได้มีโอกาสแก้ไขครับ