อนุทิน 113047 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

27-29 สิงหาคม 2555 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบาดวิทยาเขต 6 จัดโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ "รายงานสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสในโรงพยาบาล 4 มกราคม-28 มีนาคม 2555 " ประเภทบรรยาย ก่อนการนำเสนอ ซ้อมแล้ว ระยะเวลาเกินจากที่กำหนด พยายามที่จะพูดให้ได้ตามระยะเวลา ทำไม่ได้ ตัดสินว่าขอให้ได้พูดและนำเสนอ เพื่อเป็นการเรียนรู้  รู้สึกสบายใจขึ้น ผ่อนคลาย  หลังจากนำเสนอจบ  กรรมการอาจารย์วิพากษ์ บอกว่า เท่าที่ผลงานที่นำเสนอมา 2 วันนี้ มีรายงานฉบับบนี้ดีและสมบูรณ์ที่สุด ผลการตัดสินได้รางวัลชนะเลิศ ผลงานที่นำเสนอนี้เป็นความพยายามและพากเพียรของทีม SRRT โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยเฉพาะหัวหน้าทีม รศ.เนสินี ไชยเอีย หัวหน้าทีม ที่ดูแลเอาใจใส่ และช่วยออกแบบการสอบสวนโรค คำนวนหาค่าสถิติ ช่วยวิจารณ์ผล สอนการวิจารณ์ผล การทำเอกสารอ้างอิง อาจารย์จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่ให้เข้าอบรม หลักสูตร FEMT ขอขอบคุณที่ปรึกษา นพ.เฉวตสรร นามวาส และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน

เขียน 31 Aug 2012 @ 08:33 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 13:02, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่ เย้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

โห.....สุดยอด ดีและสมบูรณ์

เยี่ยม ๆ ๆ ๆ ค่ะพี่