อนุทิน 113045 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

ได้บทเรียนจากที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่จะต้องตัดสินใจและวางแผนงานให้ดี ถ้าพลาดไปสักนิดทำงานไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ได้ตามที่ต้องการ ปีงบประมาณนี้ ขอตั้งต้นใหม่ วางแผนโครงการที่รับผิดชอบเพียง 2 โครงการใหญ่ เท่านั้นที่เป็นงานหลัก แต่ก็ได้รับมอบหมายงานเพิ่มมาอีก โครงการที่จะต้องทำต่อเนื่อง 1 โครงการ และโครงการใหม่ที่จะทำร่วมกับ CLT และ SLT

เขียน 31 Aug 2012 @ 08:20 ()


ความเห็น (0)