อนุทิน 113035 - ชาดา ~natadee

ชาดา ~natadee

Life is a lengthy epic movie that we

never have the chance to read the story lines. 

ชีวิตคือภาพยนต์เรื่องยาวที่เราไม่เคยได้อ่านบท


You're my  heart  

and our love is my breath of life. 

เธอคือหัวใจของฉัน

และความรักของเราคือลมหายใจอันอบอุ่น


Good night ka. 


เขียน 31 Aug 2012 @ 02:27 ()


ความเห็น (0)