อนุทิน 113021 - ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

 

มีที่จอดรถให้สำหรับใครๆที่มาทำงานเช้ากว่า

 
       เร็วๆนี้. กศน.นนทบุรีได้พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีอาคารอเนกประสงค์ใช้เป็นที่ประชุมในร่มในยามต้องจัดงานและใช้ในการจอดรถโมบาย กศน.นนทบุรีและรถที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ที่ๆเหลือนั้นสามารถใช้จอดรถแก่บุคลากร กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอบางใหญ่ได้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนรถมีมากกว่าจำนวนที่ร่มสำหรับรองรับจะไปติดป้ายว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถของใครก็ไม่ให้จับจองจะให้เป็นที่ของกิจการสาธารณะแก่บุคลากรของกศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอบางใหญ่ ใครมาก่อนก็ได้รับสิทธิ์อันนั้น. แต่ที่สำคัญคือ ต้องให้รถราชการจอดก่อนรถส่วนบุคคลไว้ที่หลัง 
เขียน 30 Aug 2012 @ 22:01 () แก้ไข 12 Sep 2012 @ 19:30, ()


ความเห็น (3)

มาก่อนได้ก่อน ครับ

เขียนเมื่อ 

รับทราบและถือปฏิบัติค่ะ

รับทราบค่ะ