อนุทิน 113019 - ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2555 เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

เขียน 30 Aug 2012 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)