อนุทิน #113013

  ติดต่อ

แม่ ♠ ลูก... ♠ จุดธูป - เทียน...

   ♠ น้อมมโนนึก...

     ♠ ระลึกคุณพระ...

        ♠ สวดมนต์ยาว...

           ♠ จันทร์แจ่มกระจ่าง...

             ♠ ไร้เมฆหมอง...

               ♠ ลอยเด่นเป็นสง่า

                 ♠ ทรงกลดเจ็ดสี

                   ♠ ใจ...เป็นหนึ่ง

                     ♠ สาธุ สาธุ สาธุ...

  HAPPY BA

    ขอให้ทุกท่าน

   ...หลับเป็นสุข

      โดยทั่วหน้าเถิด...เทอญ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

สาธุค่ะ

น้อมใจระลึกในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ด้วยคนค่ะ

สาธุ...

Happy Ba ค่ะ อาจารย์ Blank Sila Phu-Chaya