อนุทิน 112993 - 04 ลัดดาวัลย์ วงศ์ล้อม

ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น

         วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและเพื่อนๆในกลุ่มได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมงานแห่เทียนพรรษา ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงงาน The Wax Festival Ubon ภายในบริเวณงานได้มีการจัดผลงานการแกะสลักเทียนพรรษาจากช่างฝีมือแต่ละประเทศ มีการแสดงดนตรีและการออกร้านขายของมากมาย
         กลุ่มของข้าพเจ้าได้เดินชมงานไปเรื่อยๆเพื่อรอสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ แต่ก็ทำให้กลุ่มข้าพเจ้าเริ่มท้อ เพราะไปขอสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่แกะสลักเทียนแต่ก็ได้คำตอบว่ารีบไปงานต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีถ้าอยากสัมภาษณ์ก็ตามไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กลุ่มของข้าพเจ้าเดินไปรอบๆงานได้พบชาวต่างชาติชื่อ ไจแอน เป็นชาวอเมริกัน มาอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก เพราะว่ามีพี่ชายที่มีภรรยาอยู่ที่อุบลราชธานี ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นจนพูดไม่ถูก ประโยคที่เตรียมก็ลืม
          จากประสบการณ์ที่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ขอขอบคุณ ผศ. วิไล แพงศรี ที่ได้มอบหมายงานให้ข้าพเจ้าไปทำแต่เพื่อช่วยให้เจ้ากล้าพูดกับชาวต่างชาติมากขึ้น

เขียน 30 Aug 2012 @ 13:43 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 22:50, ()


ความเห็น (2)

       บันทึก 30 ส.ค. หลังกำหนด 1 วัน ข้อมูลเกือบครบ ให้แก้ไข festival ubon เป็น Festival Ubon ผบการประเมิน 7/10 ระดับดี 

แก้ไขอนุทินเรียบร้อยแล้วค่ะ