อนุทิน 112986 - 04 ยุพาภัทร ป้องภัย

ประสบการณ์และความประทับใจที่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่าง

      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. บริเวณ พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติ สืบเนื่องจากท่าน อ.วิไล ได้สั่งงานให้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 

       สำหรับความประทับใจของดิฉันก็คือ น้ำใจที่ชาวต่างชาติเสียสละเวลาให้เราได้สัมภาษณ์ ความสามัคคีในกลุ่มของเรา อีกทั้งยังช่วยให้เรากล้าและมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทำให้เราได้ฝึกภาษาการออกเสียงเพราะถ้าออกเสียงไม่ถูกต้อง จะทำให้การสื่อความหมายนั้นผิดเพี้ยนไปหรือเขาอาจจะฟังเราพูดไม่รู้เรื่องก็ได้

       ถึงแม้การไปทำงานของกลุ่มเราอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่การทำงานของเราก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ก็ต้องขอขอบพระคุณ อ.วิไล แพงศรี ด้วยนะคะที่ทำให้ดิฉันมีประสบการณ์นอกห้องเรียนดีๆแบบนี้ ซึ่งดิฉันอาจจะหาไม่ได้เลยถ้าเรียนแต่ในห้องเรียน ขอบคุณคะ

เขียน 30 Aug 2012 @ 12:52 () แก้ไข 15 Sep 2012 @ 22:26, ()


ความเห็น (5)

การที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีนั้น เราต้องหมั่นฝึกฝนเป็นประจำค่ะ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆและความประทับใจที่เล่าสู่กันฟังค่ะ

ขอบคุณจุไรวรรณที่เข้ามาใไห้กำลังใจนะคะ

ขอขอบคุณ คุณโอ๋-อโณ

      คุณสุภาพร
      คุณลัดดาวัลย์
 และ   คุณจุไรวรรณ ที่เข้ามาให้ดอกไม้ มากนะคะ 
 • ผลการประเมิน 6/10 ไม่ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง ...ประสบการณ์และความประทับใจที่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่าง... บริเวณ พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติ และขาดข้อมูลชาวต่างชาติที่สัมภาษณ์

ขอคุณ อ.วิไ ลมากค่ะ ที่ได้ประเมินให้คะแนนหนู