อนุทิน 112985 - 03 อรดี ลีลาศ

  เช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ข้าพเจ้าได้ตื่นนอน เวลา 04.45 น. ข้าพเจ้าได้ล้างหน้าแปรงฟัน เพื่อเตรียมของใส่บาตร ข้าพเจ้ารอใส่บาตรจนถึงเวลาประมาณ 05.20 น. จึงได้ใส่บาตร และวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้ทำบุญใส่บาตร และส่วนมากเกือบทุกๆวันข้าพเจ้าจะใส่บาตรหน้าหอพักของข้าพเจ้า และถ้าหากนักศึกษาคนใดอยากจะใส่บาตรในตอนเช้า พระท่านจะมาบิณฑบาตในช่วงเวลาประมาณ 05.10 น. เป็นต้นไป (เฉพาะ ซอยสรรพสิทธิ์14)
  ความสุขที่ข้าพเจ้าได้ทำวันนี้
                 ความสุขคือการปล่อยวาง
               ความสุขคือการชนะความอยาก
               ความสุขคือความสงบ
               ความสุขคือความโล่งโป่งเบาสบาย
               ความสุขเกิดจากการได้เรียนรู้ธรรมชาติว่าเป็นอย่างไร
               ความสุขคือการให้
               ความสุขคือการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
               ความสุขคือการละชั่ว กระทำแต่ความดี
               ความสุขคือการไม่ยึดมั่นถือมั่น
               ความสุขคือการได้ให้อภัย
               ความสุขคือการไม่โกรธ เกลียด ชิงชัง อิจฉาริษยา จองเวร
               ความสุขคือการไม่โลภ อยากได้สิ่งของที่เป็นของคนอื่น
               ความสุขคือการมีฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
http://buddhismthai.weebly.com/page1.html
เขียน 30 Aug 2012 @ 12:22 () แก้ไข 01 Sep 2012 @ 16:36, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณโอ๋-อโณ.Blank ที่มาให้กำลังใจ