อนุทิน 112981 - นาย ณัฐกร ดอนแก้วภู่

GotoKnow คือชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของคนทำงานภาครัฐและภาคสังคมสมาชิก GotoKnow ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิต ผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน และเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

เขียน 30 Aug 2012 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)