อนุทิน 112970 - ครูอ้อย แซ่เฮ

สติไม่มี ปัญญาไม่มี จริงๆด้วย เวลาทำอะไรต้องย้ำคิด ย้ำทำบ้างแล้ว เพราะ ผ่านไปจำไม่ได้ นึกไม่ออกจริงๆ

แต่ร้ายผ่านไปแล้ว เล่นเอานอนไม่หลับ ทีหลังอย่าทำ เรื่องอะไรสำคัญก่อนมาก่อน สำคัญหลังมาหลัง

วันนี้งานกองท่วมศีรษะเลย กองหนังสือคะ เล่นมันก่อน

เขียน 30 Aug 2012 @ 06:15 ()


ความเห็น (0)