อนุทิน 112967 - ธิ

ธิ
 • เสาร์เช้า  ๒๕  สค. ๕๕  ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง  ตามที่สมาคมโปคาดี้ประสานมาทาง รพ.
 • บ่ายต่อไป อ.ท่าบ่อ  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสา  ช่วยเป็นวิทยากรสนทนากลุ่ม  ในเวทีสมัชชารับฟังความคิดเห็นชาวอำเภอท่าบ่อ  ประเด็นการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
 • วันอาทิตย์เช้า  ซักผ้า  กวาดใบไม้  บ่ายไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ  ช่วยจัดเวทีสมัชชาอำเภอศรีเชียงใหม่  สองอำเภอที่ส่วนใหญ่ภาคส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  จัดเงินสมทบกองทุนมากกว่าขั้นต่ำที่ สปสช.กำหนด (ขนาดเล็ก ๓๐ %  ขนาดใหญ่  ๕๐ %)  ดำเนินการโดยภาคประชาชน  อสม.เป็นแกนนำสำคัญ  ประทับใจ นายก อบต.บ้านหม้อ  เลิกบุหรี่  ๑๕  ปี  ออกกำลังกายประจำ   ผู้นำความคิด  การกระทำ  สนับสนุนจริงจัง  ต่อเนื่อง
 • น้องหมอไปปฐมนิเทศที่ส่วนกลาง  ๒  สัปดาห์  คนไข้วันจันทร์มากหน่อย  แต่ก็ราบรื่นน่ารัก  มีที่เขียนใบนัดให้ต่อจากออกหน่วยของโปคาดี้
 •  
 • อังคารบ่ายให้คะแนนประกวดงานพัฒนาคุณภาพ CQI  เสร็จ  พี่ตุ๊กรวมคะแนนกรรมการทุกคน  เตรียมไปประกาศและมอบรางวัลไป OD ระยอง - พัทยา  ใช้เนื้อหาจากอาจารย์ศิลาเขียนโครงการ  ชื่อว่า  โครงการสร้างพื้นที่ความสุขในการจัดการความรู้โดยศาสตร์นพลักษณ์
 • อ้อยและพี่ติ๊กเตรียมอุปกรณ์ประกอบวิชาการไป OD เรียบร้อย  มีสิ่งของที่ห้องฟันมีแล้ว  ไม่ต้องซื้อใหม่  บ่ายสามครึ่งอังคารประชุมนัดหมายเดินทาง  ที่พัก  เสื้อผ้า  อาหาร  พี่ติ๊ก  พี่ตุ๊กแจกงานเรียบร้อย
 • มอบ ภก.ต้าดูแลกล่องอุปกรณ์กิจกรรมอาจารย์  คุณจุ๋มดูแลต้าอีกที  ๕๕๕ เหมือนพี่หนกนาฏตั้งข้อสังเกต  หมออ้อชอบ  มอบ  แล้วสบายหายห่วง  ปล่อยวาง  ไม่เก็บมาคิดเป็นภาระอีก...ดูห่าง ๆ
 • พุธชิล ๆ  มีคนไข้อุดฟันแล้วไม่อยากฟันผุอีก  คิดดีจัง...เข้าทางหมอ   น้องนกพาฝึกแปรงฟัน  ใช้ไหมขัดฟัน  หน้ากระจกบานใหญ่  ของชอบของคนไข้....แทบทุกคน  ทำฟันเสร็จ...ตรวจดูความเรียบร้อย
 • บ่ายช่วยกันดู Profile ของทีม PCT  และของโรงพยาบาล  เตรียมเอกสารส่ง สรพ.  เลิกห้าโมงเย็นครึ่ง
 • ช่างนัดดูตำแหน่งติดตั้งชั้นเก็บของ  ราวแขวนเสื้อ  ลิ้นชักเคาน์เตอร์ครัว  กระจกที่บ้านยังบานใหญ่อีก...เฮ้อ
 • รั้วหน้าบ้านน่ารักดี  เสียดายสองข้างน่าจะทำเหมือนหน้าบ้าน  ประหยัดกว่าด้วย
เขียน 30 Aug 2012 @ 00:54 () แก้ไข 31 Aug 2012 @ 12:47, ()


ความเห็น (0)