อนุทิน 112955 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๓๓ |

"Distribute Center Fee"

ได้มีโอกาสรับชมรายการ "สยามวาระ" เกี่ยวกับประเด็นที่สองยักษ์ใหญ่ในวงการหนังสือ "ฮั้วกัน" จะเก็บค่า Distribute Center Fee หรือ ค่าธรรมเนียมการกระจายสินค้า ๑% ซึ่งมูลค่าที่ประมาณได้ คือ ๖๕๐ ล้านบาท นี่แค่ ๑% ฟังแล้วหดหู่ที่บริษัทพวกนี้คิดถึงแต่ "กำไรทางการค้า" มากกว่า "สติปัญญาของคนในชาติตัวเอง"

เขียน 29 Aug 2012 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)