อนุทิน 112953 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๓๑ |

"ดีสำคัญกว่ายืดยาว"

As is a tale, so is life: not how long it is,
but how good it is, is what matters.

ชีวิตก็เหมือนเรื่องเล่า ไม่สำคัญหรอกว่าจะยืดยาวแค่ไหน
แต่สำคัญว่าจะดีเพียงใดมากกว่า

เจ.เค.โรล์ลิ่ง

(แก่น ย่อมไม่รบกวน)

เขียน 29 Aug 2012 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)