อนุทิน #112949

  ติดต่อ

 • บทกวีท่าน เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  “  อย่าเอาแต่สงบเย็นเห็นโทษแท้

  อย่าเอาแต่ประโยชน์จิตโลดเร่า

  สงบเย็นเป็นประโยชน์ลดมัวเมา

  ส่วนตัวเอาเผื่อแผ่แก่ส่วนรวม 

 • บันทึก Happy Ba กระจายเมล็ดพันธุ์ สุข สงบเย็น เป็นประโยชน์ โดย ดร. ยุวนุชค่ะ

 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/499862

 • อ่านแล้วเหมือนน้ำทิพย์ชะโลมใจให้สงบเย็นค่ะ

 •                                              ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

บทนี้กำลังจะเอาขึ้นอนุทินพอดี ไม่ทัน อิ อิ