อนุทิน 112940 - นาย นิพัฒน์ นรพัลลภ

  ติดต่อ

สาระนิพนธ์เรื่อง การบริหารการบริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรณีศึกษา :สำนักส่งเสริวิชาการและงาทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  เขียน:  

ความเห็น (0)