อนุทิน 112940 - นาย นิพัฒน์ นรพัลลภ

สาระนิพนธ์เรื่อง การบริหารการบริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรณีศึกษา :สำนักส่งเสริวิชาการและงาทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เขียน 29 Aug 2012 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)