อนุทิน 112919 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๒๙ |

"คนมีคุณค่า"

Try not to become a man of success,
but rather to become a man of value.

อย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
แต่ควรพยายามเป็นที่มีคุณค่า

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

(หลายครั้งที่เราวางเป้าหมายไว้ จะเดินไปให้ถึงเ้ป้าหมายนั้นไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด
แต่เราลืมไปว่า คุณค่ามันหายไประหว่างทาง จนไม่เหลืออะไร)

เขียน 29 Aug 2012 @ 13:02 () แก้ไข 29 Aug 2012 @ 13:04, ()


ความเห็น (0)