อนุทิน 112913 - 03 สุกัญญา แก้วภักดี

ข้อมูลการไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาิิติ

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 ข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี ประโยคที่ข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติคือ How you feel about candlefestival? และได้ข้อมูลจากชาวต่างชาติดังนี้ ชาวต่างชาติคนนี้ชื่อ Saqib Iqbal   มาจาก Norwey ความรู้สึกของเขาที่มาเที่ยวในครั้งนี้คือ เขาประทับใจในงานแห่เทียนพรรษามาก และการแกะสลักเทียนของแต่ละอำเภอนั้นสวยงามมาก

  ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติในครั้งนี้คือ ข้าพเจ้าดีใจที่มีโอกาสได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติเพราะได้เคยไปครั้งแรกด้วย และการที่ไปในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ของเราจะได้รู้ข้อบกพร่องและนำไปแก้ไขในโอกาสต่อไป

เขียน 29 Aug 2012 @ 11:21 () แก้ไข 02 Oct 2012 @ 08:41, ()


ความเห็น (1)

  • สัมภาษณ์วันที่ 5 ชาวต่างชาติยังอยู่เหรอคะ
  • How (do) you feel about (the)  candle festival? 
  • ผลการประเมิน 8/10