อนุทิน #112886

แม่น้ำคด น้ำไม่คด..

กิเลสเปรียบ ลำน้ำ ที่เลี้ยวลด                          

จิตเปรียบน้ำ ตามกฎ ไม่คดงอ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)