อนุทิน 112886 - อ.นุ

  ติดต่อ

แม่น้ำคด น้ำไม่คด..

กิเลสเปรียบ ลำน้ำ ที่เลี้ยวลด                          

จิตเปรียบน้ำ ตามกฎ ไม่คดงอ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)