อนุทิน 112885 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

สถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ที่จะถูกประเมินในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จะต้องเข้ารับอบรมสัมมนา เพื่อรับความรู้และแนวทางปฏิบัติงานรองรับการประเมิน ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ณ ห้องประชุม สพป.กจ.๔ วันนี้ ศึกษานิเทศก์โทรมาบอกว่า จะประชุมอบรมกันวันเดียว คือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ส่วนวันที่ ๓๑ สิงหาคม จะพาคณะมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครู จากอำเภอบ่อพลอย หนองปรือ และเลาขวัญ รวม ๑๗ โรงเรียน ประจวบเหมาะโทรมาพอดีกับที่เรานัดช่างมาคุยเรื่องทุบถังน้ำฝนที่ใช้การไม่ได้ เพื่อเลี้ยงกบ และ ต่อเติมเล้าไก่เก่าที่ชำรุดทรุดโทรม จากเงินบริจาคของ ดร.ปริมจิรา ช่างบอกทำวันเดียวก็เสร็จ ดีใจจัง เพราะช่างไม่ค่อยจะว่างง่ายๆ สิ่งที่น่าทึ่งวันนี้ ก็คือ เราใช้เวลา ๕ ปี ก็สามารถทำให้โรงเรียนขนาดเล็ก เด็กไม่ถึง ๖๐ คน เป็นสถานที่เรียนรู้ และ ดูงาน ได้แล้วหรือนี่......

เขียน 28 Aug 2012 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)