อนุทิน 112869 - 04จิราพร วรรณโสภา

  ติดต่อ

ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ

   การสนทนากับชาวต่างชาติ

  จากที่ดิฉันได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติที่ประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. ดิฉันมีความตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติ และได้รู้ว่าเขามาจากประเทศไหน มาที่อุบลครั้งที่เท่าไหร่ และประทับใจอะไรในงานครั้งนี้ ดิฉันได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติแล้วมีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้และประทับใจกับการไปสนทนาในครั้งนี้มาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบนี้อีก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

  • ไม่มีเนื้อหาตามที่กำหนด 5/10