อนุทิน 112869 - 04จิราพร วรรณโสภา

ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ

   การสนทนากับชาวต่างชาติ

  จากที่ดิฉันได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติที่ประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. ดิฉันมีความตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปพูดคุยกับชาวต่างชาติ และได้รู้ว่าเขามาจากประเทศไหน มาที่อุบลครั้งที่เท่าไหร่ และประทับใจอะไรในงานครั้งนี้ ดิฉันได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติแล้วมีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้และประทับใจกับการไปสนทนาในครั้งนี้มาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนแบบนี้อีก

เขียน 28 Aug 2012 @ 16:27 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 16:45, ()


ความเห็น (1)

  • ไม่มีเนื้อหาตามที่กำหนด 5/10