อนุทิน 112831 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Very cloudy this morning in Seoul. Look like big storm may hit Seoul today.

เขียน 28 Aug 2012 @ 04:45 () แก้ไข 28 Aug 2012 @ 05:08, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บางแสนฝนตกทั้งคืนค่ะ