อนุทิน 112789 - วันสุไลมาน เจะแวมาแจ

ปฐมนิเทศและเปิดโครงการอบรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี

เขียน 27 Aug 2012 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)