อนุทิน 112779 - สมยศ ขันธควร

สารนิพนธ์  เรื่อง   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของชายไทย ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

                         กรณีศึกษา เยาวชนตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

เขียน 27 Aug 2012 @ 13:31 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 09:03, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากอ่านเค้าโครงสารนิพนธ์