อนุทิน 112779 - สมยศ ขันธควร

  ติดต่อ

สารนิพนธ์  เรื่อง   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของชายไทย ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

                         กรณีศึกษา เยาวชนตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

อยากอ่านเค้าโครงสารนิพนธ์