อนุทิน 112774 - ชลัญธร

  ติดต่อ

“ผู้ที่ถือว่างานคือทั้งหมดของชีวิต แม้จะหาความสุขได้มากมายจากการงาน แต่ก็เท่ากับเอาตัวเองเข้าไปผูกติดและพึ่งพิงกับการงาน เมื่อใดที่ไม่มีงานทำหรือร่างกายหมดสมรรถนะที่จะทำงานการได้ ชีวิตก็ดูไร้ค่าไปเลย เราจึงควรทำงานให้มีความสุข ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะมีความสุขได้โดยไม่มีงานทำ” - พระไพศาล วิสาโล

  เขียน:  

ความเห็น (0)