อนุทิน 11277 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งาน
1. ลงทะเบียน เทอม 1/2551 
    1.1 ปี 5-6  กรอกบัตรลงทะเบียน+ทำบันทึกข้อความ+ตรวจแล้วรอทาน
    1.2 ปี 6  เกี่ยวกับวิชาอายุรศาสตร์ 3 เรื่องโครงสร้างหน่วยกิต รอถามหมอเกษตร(ปฏิบัติ-บรรยายกี่หน่วยกิต กันแน่/ไม่แน่ใจว่าคู่มือพิมพ์ผิด-หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต)
            
2.ลงทะเบียน 2/2551
 
   2.1 ปี 5 เขียนใบลงทะเบียนได้เลย  
   2.2 ปี 6 กลุ่ม 1 วิชาเลือกลงตัวหมดแล้ว (รอหนังสือตอบกลับ)
   2.3 ปี 6 กลุ่ม 2 ยังไม่ได้ส่งรายการวิชาเลือก (ส่งมาแต่ น้อง ธีวรา คนเดียว)
     
3.วิชาเลือก ปี 6   (4 หน่วยกิต)
 
      -ณัฐวรีย์ (ปี 6 แต่ Regrade) กลุ่ม 1 เลือกเรียน พิษวิทยาคลินิก ที่ รามา  28 ก.ค.-10 ส.ค.51 หนังถือส่งถึง คณะแพทย์รามาแล้ว คุณหนิง admit โทรถามคุณวราพันธ์ให้ช่วยประสานกับแผนกอายุรกรรม ทางแผนกไม่ขัดข้อง (คุยทางวาจา)   เมื่อกี้เพิ่งคุยกับเธอว่าถ้าที่รามาฯ ไม่รับก็ให้ลงเรียนที่นี่ แต่เธอกำลังจะสอบ osce วิชาศัลยศาสตร์ เลยไม่ได้คุยต่อ พรุ่งนี้โทรบอกเธอว่าที่รามารับแล้ว รอหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการ (ต้องเน้นย้ำ กับ เลขาแผนก+คุณหนิง เรื่องติดตามแบบประเมิน พร้อมทั้งส่งกลับมาที่ สปร. แต่ได้ consult กับ นศพ. ให้ตามเรื่องแบบประเมินกับ ทางแผนก ด้วยอีกทาง )
        กลุ่มที่ 1 เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ที่
                   -รพ.ราชวิถี (หมอไพโรจน์ หน.แผนก ER ยินดีรับ รอหนังสือตอบกลับ)
                   -รพ.มหาราชนครราชสีมา แผนกกุมาร (ยินดีรับ+พร้อมหอพัก รอหนังสือตอบกลับ)
                   -รพ.รามาธิบดี แผนกอายุรกรรมฯ (ยินดีรับ รอหนังสือตอบกลับ)

                  สำหรับ นศพ.ปี 6 กลุ่ม 2 ขอพักที่หอพักคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ต้องรอสิ้นปีนี้ ต้องติดต่ออีกที จึงจะได้คำตอบ   แต่ ปี 6 กลุ่ม 2 ยังไม่ได้ส่งรายการวิชาเลือก (ส่งมาแต่ น้อง ธีวรา คนเดียวน่ารักจริงๆ)

4.ตัดเกรด

   4.1 วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5
         -กลุ่ม 2 วิเคราะห์ข้อสอบเสร็จแล้ว รอคะแนนดิบ
   4.2 วิสัญญีวิทยา ปี 6
        -กลุ่ม 1-3 อาจารย์ยังไม่ให้คะแนนดิบ -วิเคราะห์ข้อสอบ ยัง
   4.3 สูตินรีเวชศาสตร์ ปี 6
        -กลุ่ม 1 ตัดเกรดเสร็จแล้ว ให้หมอพิมพ์เพชร เซ็นต์-->ผอ.ชนันต์
5.เอกสารการเรียน
   5.1 เวชศาสตร์พื้นฟู กลุ่ม  3
        -กลุ่ม 3 เอกสารการสอนเสร็จแล้ว รอตารางสอน
   5.2 เตรียมเอกสารการสอน สูติ-นรี ใช้วันพุธ

6. เรื่องเงินค่าสอน
    6.1 วิสัญญีฯ ปี 6 กลุ่ม 1-3 ทำเบิกแล้ว รอเช็ค
    6.2 เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่ม 1-2 ทำเบิกแล้ว รอเช็ค

เขียน 13 Jun 2008 @ 16:14 () แก้ไข 13 Jun 2008 @ 16:31, ()


ความเห็น (0)