อนุทิน 112756 - อ.นุ

  ติดต่อ

เสถียรธรรมสถาน..ยังคงขับเคลื่อนการทำงานด้วยการ ‘ปลุกหัวใจมนุษย์ให้รู้...ตื่น...เบิกบาน’ อย่างต่อเนื่อง 
และถือวาระพิเศษนี้จัดการสมโภช ๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน
เพื่อเป็นการเผยแผ่ธรรมะ  ทำให้เกิดสังคมที่มีสุขศานติร่วมกัน 

กับงานตลาดนัดความสุข ปลุกหัวใจ ธรรมสวัสดี
๒๕ ปี เสถียรธรรมสถาน

ณ  MCC Hall  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน  ๒๕๕๕

ขออนุโมทนาสาธุ...ครับผม

  เขียน:  

ความเห็น (0)