อนุทิน 112725 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

๒ กันยายน ๕๕ บรรยายให้กับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๑ จังหวัดพะเยา โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิก

เขียน 26 Aug 2012 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)