อนุทิน #112725

  ติดต่อ

๒ กันยายน ๕๕ บรรยายให้กับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๓๑ จังหวัดพะเยา โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิก

  เขียน:  

ความเห็น (0)