อนุทิน 112704 - ชลัญธร

ชลัญธร

ชอบบทความนี้ของคนถางทาง เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท  ที่ชลัญเคยอ่านแล้วมักจับต้นชนปลายไม่ถูก  แต่ท่านนำมาสรุปให้อ่านง่าย ได้ประเด็น จึงขอนำมาเผยแพร่ต่ออีกรอบค่ะ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498912

เขียน 26 Aug 2012 @ 02:08 ()


ความเห็น (0)