อนุทิน 112704 - ชลัญธร

  ติดต่อ

ชอบบทความนี้ของคนถางทาง เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท  ที่ชลัญเคยอ่านแล้วมักจับต้นชนปลายไม่ถูก  แต่ท่านนำมาสรุปให้อ่านง่าย ได้ประเด็น จึงขอนำมาเผยแพร่ต่ออีกรอบค่ะ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498912

  เขียน:  

ความเห็น (0)