อนุทิน 112658 - ดอกหญ้าน้ำ

(49) โจทย์ใหม่ : วิเคราะห์ tacit knowledge และ explicit knowledge ในองค์กรของตนเอง...เมื่อมานั่งคิดดูดี ๆ จัดหมวดหมู่... เอ๊ะ...องค์กรเรามีความรู้เยอะเหมือนกันแฮะ...

เขียน 25 Aug 2012 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)