อนุทิน 112657 - ดอกหญ้าน้ำ

(48) ขอแลกเปลี่ยนความรู้ : การทำ CoP เป็นกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรจริงหรือ?

เขียน 25 Aug 2012 @ 14:49 () แก้ไข 25 Aug 2012 @ 17:22, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • พี่ตอบจากประสบการณ์ตัวเองนะคะ COP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำคนที่มีประเด็นร่วมกัน มีความสนใจใกล้เคียงกันมาอยู่รวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ส่วนการแก้ไขปัญหาหรือจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ อยู่ที่คนที่มาอยู่รวมกันมีใจให้มากน้อยเพียงไร
  • ปัจจัยมนุษย์สำคัญที่สุด หากในกลุ่ม COP มีความร่วมมือร่วมใจกัน เครื่องมือใด ๆ ก็นำมาใช้ได้หมดค่ะ คนที่ทำหน้าที่ประสานกลุ่มหรือเชื่อมทุกคนเข้าหากัน คนที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ คนที่มีใจรักการให้ คนที่มีใจน้อมการรับ ...ผู้คนเหล่านี้ หากเราโชคดีได้พบประสบเจอเมื่อไหร่ COP หรือทีมงานก็จะเข้มแข็งยั่งยืนค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์Sila Phu-Chaya ทุกคนต้องเปิดใจ ไว้ใจกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน..ใช่ไหมค่ะ CoP จึงจะประสบความสำเร็จ