อนุทิน 112648 - zugus

zugus

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 ตำแหน่ง 32 อัตรา <รับออนไลน์>(1 ก.ย.-10 ต.ค.55) กรมศิลปากร ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 ตำแหน่ง 32 อัตรา <รับออนไลน์>(1 ก.ย.-10 ต.ค.55) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปประยุกต์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 10 ตุลาคม 2555

เขียน 25 Aug 2012 @ 11:47 ()


ความเห็น (0)