อนุทิน 112631 - Parichat Kongwaen

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด อ่างทอง

ตราประจำจังหวัด คือรูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว จังหวัดอ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทองซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด และในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าวซึ่งหมายถึงการทำนา อาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้ 'ต้นไม้ประจำจังหวัด คือ มะพลับ (Diospyros malabarica)

เขียน 25 Aug 2012 @ 11:23 ()


ความเห็น (0)